Menu Narcismus

    Pojmy a vysvětlení
    Vývoj dítěte všeobecně Nezdravý-toxický vztah Narcisův počátek, život a konec Charakteristika narcistické poruchy osobnosti Dáváte dárky Narcisovi a nikdy se netrefíte? Dítě, vývoj narcisty - kde se bere? Jak chránit své děti před svým narcistickým partnerem Jak vypadá narcisovo stáří Jak začínají a končí vztahy s osobou s narcistickou poruchou osobnosti ? Narcis a jeho oběť, co je spojuje a v čem jsou jiní Narcismus a zvířata Pohled do narcistické rodiny Projevy narcistické poruchy osobnosti Psychologický účinek narcistických rodičů na jejich děti Manipulace - 3 taktické fáze Gaslightingu Co by měl znát partner narcise Ostatní články Poruchy osobnosti - jejich překryv a odlišení Co pomůže oběti narcisty
    Podělte se o svůj příběh Rady, typy, odpovědi + 2
    Různé zdroje informací Zdroje informací videa

Pokud máte své zkušenosti nebo problémy o které se chcete podělit, případně něco probrat:

narcis(at)narcismus.cz

(at) = @

Návštěvnost

Celkem návštěvníků: 64766

Dnes návštěvníků: 21

Včera návštěvníků: 448

Kdo je narcis a kdo je obětí narcistů

Je nutné si hodně přiznat a mít otevřenou mysl. Trocha sebereflexe bude nutná, pokud o sobě chcete něco vědět, pokud máte pocit, že jste obětí narcisty tabulka dole je k velkému zamyšlení a nejspíš pomůže i něco vysvětlit.

Mýtus o Narcisovi a Echo

Narcis byl pohledný lovec, který zlomil srdce mnoha ženám. Přes jejich lásku zůstal rezervovaný a arogantní. Víla Echo byla bohyni Juno, potrestána, že příliš mluví, tím, že ji zbavila svobody projevu. Od té doby, už mohla opakovat jen slova ostatních. Echo zahlédla Narcisa a zamilovala se. Toužila po jeho pozornosti, ale on byl upřený jen na sebe. Pokusila se na něj zavolat, ale nemohla. Jednoho dne se Narcis od ostatních lovců oddělil a zvolal: „Je tam někdo?“ Echo mohla jen opakovat jeho slova. Vyděšeně řekl: „Pojďte sem,“ což Echo opakovala. Echo se vesele vrhla na Narcisa, ale on ji odmítl a řekl: „Ruce pryč! Mohu zemřít, než si užijete mé tělo.“ Echo ponížená a odmítnutá v hanbě uprchla. Její láska k Narcisu přesto rostla. Narcisa za jeho aroganci proklela Nemesis bohyně odplaty. Když si Narcis další den všiml svého odrazu v kaluži vody, našel lásku. Věřil, že konečně našel někoho, kdo si zaslouží jeho lásku, aniž si uvědomil, že to je vlastně on sám. Nelze získat pozornost Narcise, posedlost a deprese u Echo rostla. Jak roky ubíhaly, ztratila své mládí a krásu toužící po nedosažitelném Narcisu, poté se ztratila a nechala za sebou jen svůj ozvěnový hlas. Nakonec Narcis spáchal sebevraždu, kterého pohltila jeho nemožná láska, a nechal na svém místě květinu.

Porozumění narcismu

Navzdory své zdánlivě silné osobnosti jsou narcisté pod touto slupkou ve skutečnosti velmi zranitelní. (Viz „Problém narcistů.“ níže) Ovládnutí jejich vlastních pocitů a ostatních lidí je důležité, protože bez kontroly se cítí slabí a ponížení. Přitahují někoho, kdo vyjadřujícího emoce a pečujícího, vlastnosti, které jim chybí. Nepříjemné pocity, zejména stud, smutek a strach, jsou odsunuty do jejich nevědomí. Pohrdají jimi nebo jakoukoli známkou slabosti, která vzbuzuje obavy z toho, že budou ovládáni nebo poníženi. Pocity smutku, nezdaru nebo osamělosti v nich spouští potřebu najít někoho, kdo jim dovolí, aby ho mohli zranit, odmítnout a nebo vyvolat pocit méněcennosti. Pokouší se tyto nepříjemné pocity eliminovat tím, že prokáží nezávislost, odvahu a sílu - ideály, se kterými se ztotožňují.

Stejně jako mýtus, i narcisté se cítí nad ostatními nadřazení, přesto jsou na nich závislí, aby zpětně odráželi(Projekce.) pozitivní sebeobraz. Překvapivě je také většina narcisů spoluzávislá. Jsou přecitlivělí na jakoukoli výzvu, která vyvrací iluzi toho, že jsou nejlepší. Bojí se odhalení svých nedostatků, zpochybnění svých názorů, autority, poškození své sebeúcty nebo pýchy. Udělají vše pro to, aby podpořili svůj image a blokovali negativní zpětnou vazbu. Ve své aroganci mohou být odmítaví a nezdvořilí, včetně promítání svých nedostatků (projekce) na ostatní, kritiky a bagatelizace nebo vzpustí svůj narcistický vztek. Mohou ztrapnit rodinu a přátele svým vychloubačným nebo nepříjemným pocitem oprávněnosti jejich nároků, jako jsou monology a skákání do řeči. K získání toho, co chtějí, mohou využívat ostatní bez ohledu na důsledky. Jejich postoj kompenzuje podvědomé pocity deprivace a méněcennosti, které se stanou nesnesitelnými, když nedosáhnou svých potřeb nebo zvláštních privilegií.

Porozumění ozvěně (jste obětí narcismu jako Echo = spoluzávislí = možná vy)

Ne každý, kdo propadne narcistovi, je jako Echo, ale ti, kdo zůstanou, se jí podobají - stereotypní spoluzávislí, který obětují své vlastní potřeby, aby vyhověli ostatním. Zatímco Narcis je příliš pohlcen sebou, Echo je příliš pohlcena jinými.

Stejně jako Echo si partneři narcisty idealizují. Líbí se jim a obdivují jejich odvážný přístup, který opravdu mají. Na rozdíl od narcistů se oběti neobhajují svým vlastním jménem a cítí své potřeby zbytečné nebo se cití provinile své potřeby a přání prosazovat. Péče a potěšení jim dávají smysl a hodnotu. Touží po tom, aby byli vyhledáváni, přijímáni, podporováni, schvalováni, potřebováni a milováni. Nemusí věřit, že mají nějaká práva, a přirozeně jdou spolu nebo dávají na první místo potřeby a pocity druhých, někdy se obětavě obětují, aby potěšili. Stejně jako Echo je to dělá závislými na narcistovi, i když jejich potřeby nejsou naplněny. To také umožňuje narcistovi snadno je manipulovat, zneužívat a využívat je.

Narcisté potřebují partnery, které mohou ovládat, kteří je nebudou napadat a budou se cítit slabí a provinilí.

Typicky jejich partneři přijímají vinu a snaží se jim více porozumět. Zůstávají, aby zabránili svému největšímu strachu a to opuštění a odmítnutí a ztrátě naděje na nalezení trvalé lásky. Tím, že se od narcise s pravidelností vrací kouzlo, vzrušení a milující gesta, která je nejdříve očarovala, zvláště pokud hrozí rozchod. Tím zapadnout do chladného světa narcistů a zvyknout si na život v emocionálním vykořisťování a pomyslné vztahové horské dráze.

Narcistický vztah

Je snadné zamilovat se do narcistů. Nesuďte oběti, že podlehnou, protože výzkum ukázal, že počáteční dojmy z narcistů pro prvních sedm setkání jsou pozitivní. Jsou považováni za okouzlující, příjemné, sebevědomé, otevřené, dobře přizpůsobivé a zábavné. Jsou svůdní, jsou navrženi tak, aby získali důvěru a lásku, což vyvolává dojem, že jejich pozornost bude pokračovat. Teprve později subjekty výzkumu prohlédli onu sympatickou fasádu narcistů. Problémy a konflikty vznikají v delších narcistických vztazích (první problémy se objevují do jednotek měsíců). Doma mohou narcisté soukromě očernit osobu, které veřejně pochlebovali, veřejně se snaží držet si ten hezký profil milého člověka.

Jakmile jste závislí, chybí jim motivace k udržení charismatické fasády. Jak vzrušení z romantiky opadá, narcisté jsou zklamaní svým partnerem. Jejich kritika se stupňuje a mohou působit odtažitě a odmítavě. Vztah se točí kolem narcisa, zatímco ostatní jsou vnímáni pouze jako objekty, které se používají k naplnění narcistických potřeb a křehké sebeúcty. Zahanbení partneři sledují, jak jejich partner flirtuje s pokladní, předbíhaní ve frontě, kritizuje pro něj pomalého úředníka nebo servírku. Musí se potýkat s požadavky, které jsou často nereálné, úsudky a sebestředností, a jak se říká často káží vodu ale sami pijí víno). Od obětí se očekává, že ocení narcistovu zvláštnost, uspokojí jeho potřeby obdivu, služby, lásky a jsou trestáni, pokud tomu tak není. Oba souhlasí s tím, že narcis je skvělý a že jeho partner není a měl by se obětovat! Díky tomu jejich vztah funguje... na začátku.

Nakonec se partner cítí vyčerpaný, zraněný, rozzlobený, nerespektovaný a osamělý. Děti a partneři narcistů sdílejí Echoovu zkušenost s pocitem odmítnutí, neviditelnosti a ignorace potřeb. Touží být viděni, uspokojovat své potřeby a aby se vrátila ona láska z počátků. Riskují, že se jejich "já" promění v prázdné skořápky. Narcisté také trpí, protože nikdy nejsou spokojeni. Přestože Narcis i Echo oba touží po lásce, narcis nemůže lásku ani dávat, ani přijímat lásku, kterou Echo nabízí. Máte více síly, než si myslíte. Takový vztah nepřináší nic dobrého a je třeba jednat dokud je čas a rozum. Rozum oběti dostává silné rány a je důležité se vzepřít nenechat to jen tak, proto se nebojte vyhledat pomoc, třeba psychoterapeuta nebo psychologa. Nejspíš vám doporučí vztah ukončit, ale nenechte si zničit život.

Narcista vs obět narcisty

Narcisté (osoba s narcistickou poruchou osobnosti ) a spoluzávislí jsou obvykle považováni za protiklady, ale překvapivě, i když se jejich vnější chování může lišit, sdílejí mnoho psychologických rysů. Narcisté ve skutečnosti vykazují základní společné příznaky hanby, popření, kontroly, závislosti (v bezvědomí) a nefunkční komunikace a hranice, což vše vede k problémům s intimitou. Jedna studie prokázala významnou korelaci mezi narcismem a spoluzávislostí. Ačkoli většinu narcistů lze klasifikovat jako spoluzávislé, jejich oběti nikoli - nejsou narcisté. Nevykazují společné rysy vykořisťování, oprávnění a nedostatku empatie.

# Pojem Vysvětlení
1 Závislost Spoluzávislost nebo závislost je porucha „ztraceného já“. Spoluzávislí ztratili spojení se svým vrozeným já. Místo toho se jejich myšlení a chování točí kolem osoby, látky nebo procesu. Narcisté také trpí nedostatkem spojení se svým pravým já. Místo toho jsou ztotožňováni se svým ideálním já. Jejich vnitřní deprivace a nedostatek spojení s jejich skutečným já je činí pro ověření závislými na ostatních. Následně, stejně jako ostatní spoluzávislí, je jejich sebeobraz, myšlení a chování zaměřeno na jiné, aby stabilizovali a potvrdili jejich sebeúctu a křehké ego. Je ironií, že navzdory deklarované vysoké sebeúctě narcisté touží po uznání od ostatních a mají neukojitelnou potřebu být obdivováni - aby získali svou „ narcistickou nabídku. “ Díky tomu jsou stejně závislí na uznání od ostatních, protože závislý je na jejich závislosti.
2 Hanba nebo ostuda Hanba je jádrem spoluzávislosti a závislosti. Vyplývá to z vyrůstání v nefunkční rodině. Nafouknuté sebevědomí narcistů se běžně zaměňuje za sebelásku. Přehnané lichocení a arogance však pouze uklidňují nevědomou, internalizovanou hanbu, která je u spoluzávislých běžná. Děti rozvíjejí různé způsoby, jak se vypořádat s úzkostí, nejistotou a nepřátelstvím, s nimiž se setkávají při vyrůstání v dysfunkčních rodinách. Může dojít k internalizované hanbě navzdory dobrým úmyslům rodičů a nedostatku zjevného zneužívání. Aby se děti cítily bezpečně, osvojují si způsoby zvládání, které vedou k ideálnímu já. Jednou ze strategií je vyhovět jiným lidem a hledat jejich lásku, náklonnost a souhlas. Další je usilovat o uznání, snaha být lepší a nadvládu nad ostatními. Stereotypní spoluzávislí spadají do první kategorie a narcistní do druhé. Hledají moc a kontrolu nad svým prostředím, aby dostáli svým potřebám. Jejich snaha o prestiž, nadřazenost a moc jim pomáhá vyhnout se za každou cenu pocitu, že jsou méněcenní, zranitelní, potřební a bezmocní. Tyto ideály jsou přirozenými lidskými potřebami; pro spoluzávislé osoby a narcisy jsou však kompulzivní, a tedy neurotické. Navíc čím více člověk sleduje své ideální já, tím dále se odchyluje od svého skutečného já, což jen zvyšuje jejich nejistotu, falešné já a pocit hanby.
3 Odmítání nebo popření Popření je klíčovým příznakem spoluzávislosti. Spoluzávislí obecně popírají svou spoluzávislost a často své pocity a mnoho potřeb. Podobně narcisté popírají pocity, zejména ty, které vyjadřují zranitelnost. Mnozí si nepřiznají pocity nedostatečnosti, dokonce ani sami sobě. Zřeknou se a často na ostatní promítají pocity, které považují za „slabé“, jako je touha, smutek, osamělost, bezmoc, vina, strach a jejich variace. Díky hněvu se cítí mocní. Vztek, arogance, závist a pohrdání jsou obranou proti základní hanbě. Spoluzávislí popírají své potřeby, zejména emocionální potřeby, které byly v dospívání zanedbávány nebo zahanbeny. Někteří spoluzávislí jednají soběstačně a snadno dávají přednost potřebám druhých. Další spoluzávislí požadují, aby lidé uspokojili své potřeby. Narcisté také popírají emoční potřeby. Ačkoli narcisté obvykle nedávají na první místo potřeby ostatních, někteří narcisté jsou ve skutečnosti štědří a dělá jim to dobře. Kromě zajištění připoutanosti k těm, na kterých jsou závislí, je často jejich motivem uznání nebo pocit nadřazenosti nebo grandiózy na základě skutečnosti, že jsou schopni pomáhat lidem, které považují za méněcenné. Stejně jako ostatní spoluzávislí se mohou cítit vykořisťováni a rozhořčeni vůči lidem, kterým pomáhají. Mnoho narcistů se skrývá za fasádou soběstačnosti a oddanosti, pokud jde o potřeby emocionální blízkosti, podpory, truchlení, péče a intimity. Honba po moci je chrání před prožíváním ponížení pocitu slabosti, smutku, strachu nebo potřeby nebo potřeby někoho - nakonec se vyhnout odmítnutí a pocitu hanby. Pouze hrozba opuštění odhalí, jak jsou skutečně závislí.
4 Nefunkční nastavování hranic Stejně jako ostatní spoluzávislí mají narcisté nezdravé hranice, protože jejich vývoj nebyl respektován. Neberou ostatní jako jiné lidi, ale jako rozšíření sebe sama. Ve výsledku promítají myšlenky a pocity na ostatní a obviňují je za jejich nedostatky a chyby, které samy o sobě nemohou tolerovat. Nedostatek hranic je navíc činí vysoce reaktivními a defenzivními a způsobuje to, že si všechno berou osobně. Většina spoluzávislých sdílí tyto vzorce viny, reaktivity , obrany a bere věci osobně. Chování a míra nebo směr pocitů se mohou lišit, ale základní proces je podobný. Například mnoho spoluzávislých reaguje sebekritikou, sebeobviňování nebo stažením se, zatímco ostatní reagují agresí a kritikou nebo vinou někoho jiného. Přesto jsou obě chování reakcí na stud a ukazují nefunkční hranice. (V některých případech může být vhodnou reakcí konfrontace nebo stažení, ale ne v případě obvyklé nutkavé reakce.)
5 Nefunkční komunikace Stejně jako ostatní spoluzávislí je komunikace narcistů nefunkční. Obvykle jim chybí asertivní dovednosti. Jejich komunikace často sestává z kritiky, požadavků, nálepkování a jiných forem verbálního zneužívání. Na druhou stranu někteří narcisté intelektualizují, mlží a jsou nepřímí. Stejně jako ostatní spoluzávislí je pro ně obtížné identifikovat a jasně vyjádřit své pocity. Ačkoli mohou vyjadřovat názory a zaujímat postoje snadněji než ostatní spoluzávislí, často mají problémy s nasloucháním a jsou dogmatičtí a nepružní. To jsou známky nefunkční komunikace, které dokazují nejistotu a nedostatek respektu k druhé osobě.
6 Kontrola Stejně jako ostatní spoluzávislí, i narcisté hledají kontrolu. Kontrola nad naším prostředím nám pomáhá cítit se bezpečně. Čím větší je naše úzkost a nejistota, tím větší je naše potřeba kontroly. Pokud se poddáváme ostatním, naše bezpečí, štěstí a vlastní hodnota závisí na ostatních, co si lidé myslí, co řeknou a co se stane. Pokusíme se je ovládat přímo nebo nepřímo pomocí potěšení, lží nebo manipulace. Pokud se bojíme nebo stydíme za své pocity, jako je hněv nebo zármutek, pokusíme se ovládnout své pocity. Hněv nebo zármutek jiných lidí nás rozruší, takže je třeba se jim také vyhnout nebo je ovládnout.
7 Intimita Nakonec kombinace všech těchto vzorů činí intimitu náročnou pro narcisty i spoluzávislé. Vztahy nemohou vzkvétat bez jasných hranic, které partnerům poskytují svobodu a respekt. Vyžadují, abychom byli autonomní, měli asertivní komunikační dovednosti a sebeúctu.

Tento článek byl prvně uveřejněný : 2020-11-15 20:01:10.
Tento článek byl zhlédnut : 1931.Nechcete se podělit o své příběhy? Pokud ANO, napište email se svým příběhem, radami, zajímavostmi a já ho umístím na tyto stránky, třeba to někomu pomůže a ozřejmí, co příjde, s čím bojuje. Příběhy umístím: Vaše příběhy, o které jste se rozhodli podělit

Ocením i případné náměty, co by vás zajímalo.
Příspěvek bude zobrazen, až po kontrole. Délka textu je max 900 znaků. Odkazy nejsou povoleny, takové komentáře posílejte přes email. narcis(at)narcismus.cz (at) = @
MartinAdmin [2021-08-22 19-35-35]: Dobrý den Anno, předně děkuji za ocenění stránek, moc si toho vážím. Váš příběh nebo zkušenost je super, nicméně ne každý to dokáže, až takto jako vy. Možná je Vaše zkušenost s někým kdo má rysy spíše zjevného narcise. Já jejich přítomnost, pokud se jedná o někoho s rysy, jako je zjevný narcis a karty jsou vyloženy na stole, příliš také neřeším, prostě mistr světa, střed pozornosti, ... . Područí někoho, kdo se chová spíše jako skrytý narcis, bych nepodceňoval a další kontakt nevyhledával, tam se toho děje za zády až příliš. Jistě je to příležitost k růstu, ale člověk musí mít síly. Někteří, kteří píšou, mají děti nebo prožili s narcisem 15 nebo 20 let, případně celé dětství - teď zrovna ladím s jednou paní její příběh z dětství (píše na etapy) - ten návrat mají hodně těžký. Ale je pravda, že člověka to posune a psychicky vytrénuje, pokud se nesloží.

Anna [2021-08-22 09-08-56]: Děkuji za vaše stránky. Jsou velmi přínosné pro všechny, kteří se nějakým způsobem s narcistou setkali a nedovedou si vysvětlit jeho chování vůči nim. Vaše članky jsou osvobozující. Přinášeji úlevu a naději. Děkuji.

Anna [2021-08-22 09-00-35]: S narcistou jsem se rozešla před 3 lety po 1,5 letém vztahu.Tehdy jsem odcházela psychicky zlomená, zdeptaná. Poté jsem začala soukromě podnikat a svou ztracenou sebedůvěru postupně nabývat zpět. Před necelým rokem nás okolnosti opět svedly dohromady. Už s ním nebydlím, vídáme se tak 1 - 2x týdně. Pochopila jsem totiž, že se od něj mohu učit většímu sebeprosazení a sebelásce. Stal se mým trenažerem. Jeho narážkám už se jen směji. Jeho pokusům o manipulaci úspěšně odolávám a poskytuji mu zpětnou vazbu. Ač je to těžko uvěřitelné, tam kde on se mě snaží ponížit a zdeptat, tam já vnitřně sílím. Život s narcisem se může stát příležitostí k růstu. Záleží, jak se k ní jeho partner/ka postaví. Buď může zaujmout pozici oběti a zažívat peklo, nebo ji pojmout jako výzvu a příležitost něco nového se o sobě dovědět a naučit, vzít si svoji sílu zpět, stát se vědomějším člověkem.

Něco z diskuzí

#1 #2

V diskuzi k článku: Narcis vás potřebuje víc, než vy jeho, jsou jako malé děti. To je Narcismus + Hádka s narcisem, jak to chodí komentář přidán v 2021-08-29 14-48-02 od HonzaPerfektni stranky, dekuji moc adminovi. Nenasel jsem jak se branit, pokud s narcisem clovek musi z nejakeho duvodu presto komunikovat? Nikde CR jsem nenasel vice informaci. Neco malo je na cizich webech

V diskuzi k článku: Hádka s narcistní osobou komentář přidán v 2021-03-26 09-46-09 od JaroslavaDobrý den,od rána tady čtu a čtu.Mám též potěšení poznat tohle jak to říct slušně-monstrum.Prokoukla jsem pozdě ale přece a teď to teprve začíná.Díky ,čtu dál. Jandová


Tyto stránky nejsou odborné. Cílem je srozumitelně popsat tento problém a zároveň seskupit podstatné informace na jedné stránce. Jedná se o texty převzaté, přepsané do srozumitelnější formy, doplněné o cenné osobní zkušenosti a poznatky, které jsem získal.